pantotensyra akne

Botar Pantotensyra (Vitamin B5) akne eller är det en bluff?

Vitamin B5 även kallat Pantotensyra är ett vattenlösligt vitamin som ombildas till Pantetin – ett förstadium till Coenzyme-A. Det är ett ämne som bland annat ingår i alla cellers metabolism av energigivande ämnen. År 1997 publicerade Doktor Lit-Hung Leung, i Journal of Orthromolecular Medicine Vol. 12 Number 2, 1997, en studie som visade att stora doser av Pantotensyra avsevärt förbättrade akne. Teorin bakom den påstådda akneförbättrande effekten är att kroppen behöver Coenzyme-A för fettmetabolismen samt produktionen av hormoner. Coenzyme-A bildas av tre andra ämnen: AdenosineTriPhosphate (ATP), Cystein och Pantotensyra. Om kroppen lider brist på pantotensyra kommer bildandet av Coenzyme-A försämras och kroppen kommer då att prioritera produktionen av hormoner framför fettmetabolismen. Med tiden ackumuleras därmed fett i talgkörteln som leder till ökad akne. Med ett ökat intag av Pantotensyra antas däremot fettmetabolismen i talgkörteln att normaliseras och akne att minska. Det finns emellertid kritik mot Doktor Lit-Hung Leungs studie som inte är en dubbelblindstudie och tyvärr finns det inga andra studier gjorda som påvisar sambandet mellan ökat intag av Pantotensyra och minskad akne.

Vidare finns det inga vetenskapliga belägg för att kroppen skulle prioritera hormonproduktionen framför fettmetabolismen. Emellertid finns det mycket som talar för att Pantotensyra skulle fungera bra som aknebehandling eftersom det finns en stor grupp människor som har provat behandlingen och fått mycket bra resultat i sin aknebehandling. I Doktor Lit-Hung Leungs studie användes extremt höga doser: 10 gram Pantotensyra per dag uppdelat på fyra tillfällen under dagen. Denna dos är otroligt hög och vi kan absolut inte rekommendera den eftersom det finns risker med bland annat håravfall förknippat med den doseringsnivån. Observera att det dagliga referensintaget (DRI) är 7 mg Pantotensyra per dag. Emellertid är DRI för lågt om du vill använda Pantotensyra för aknebehandling. Vi rekommenderar istället att du tar ett högkvalitativt B-complex av whole food för att motverka obalanser i din B-vitaminstatus. Obalanser kan uppstå om du tar enskilda B-vitamintillskott under längre tid. 

Akneprogrammet säljs som e-bok med ett program som hjälper dig att bli av med akne. Köp e-boken på AdlibrisBokus eller Publit.