acne, akne och depression

Akne kopplat till depression och mental ohälsa

I en stor studie där man använt data från 1986 till 2012 har forskare kommit fram till att personer med acne har 63 % högre risk att utveckla depression. Dr. Isabelle Vallerand, en av de ledande forskarna bakom studien som publicerats i British Journal of Dermatology, säger att denna studie belyser en viktig koppling mellan hudsjukdomar och psykisk sjukdom och att risken för att depression är som högst under perioden strax efter att man blivit diagnostiserad med acne. Hudens hälsa har en klar och tydlig påverkan på den övergripande mentala hälsan. Vallerand säger vidare att “för patienter med akne handlar det om mer än bara en kvissla – acne kan leda till betydande psykiska problem och bör tas på allvar.”

Akneprogrammet säljs som e-bok med ett program som hjälper dig att bli av med akne. Köp e-boken på AdlibrisBokus eller Publit.

Referenser
I.A. Vallerand, R.T. Lewinson, L.M. Parsons, M.W. Lowerison, A.D. Frolkis, G.G. Kaplan, C. Barnabe, A.G.M. Bulloch, S.B. Patten. Risk of depression among patients with acne in the U.K.: a population-based cohort study. British Journal of Dermatology, 2018.