FAQ

FAQ 2017-09-10T13:04:58+00:00

Varför kallas ni Akneakuten; det är ju inte akut hjälp man får?

Det stämmer att vi inte erbjuder akut hjälp till dig med akne. Den enkla anledningen till det är att akne inte kan behandlas akut. Visst kan du klämma en finne innan du ska på fest men det kommer inte att förbättra din akne eller din hy på sikt. Akne måste behandlas metodiskt och på ett flertal plan samtidigt för att få varaktiga resultat. Det finns dessvärre inga genvägar. Den metod vi beskriver i vårt Akneprogram är troligtvis vad som krävs för att inte utveckla eller för att bli av med redan befintlig akne. Akne är inte ett akut sjukdomstillstånd; däremot är det program vi har utvecklat den snabbaste men kanske framförallt den mest effektiva och varaktiga metod för att läka akne. Vårt program kan därför kallas akuthjälp. Många märker skillnad redan efter några veckor när de följt programmet.

 


 

Ni skriver inget om hur man klämmer en finne. Jag ska på fest och har en gul finne som jag måste klämma. Hur ska jag göra?

Anledningen till att vi inte skriver om hur man klämmer finnar är därför de inte ska klämmas överhuvudtaget eftersom det finns risk för ärrbildning om du klämmer felaktigt. Men om du nu ska gå på fest förstår vi verkligen att vill klämma din finne. Vi beskriver det absolut bästa sättet att klämma en finne i Akneprogrammet.

 


 

Varför är det så viktigt vad jag äter?

För det första ger den mat du äter och det du dricker dina celler de näringsämnen de behöver. Det gäller även dina hudceller vilket innebär att rätt näringsämnen är extra viktigt för dig med akne. Om du äter mat som har lite näring eller vars näring är svårupptagligt för kroppen kommer du på sikt att få näringsbrist. För det andra, om du äter mat som är skadlig för kroppen (exempelvis raffinerat socker, mat med högt GI/GL eller dåliga fetter för att nämna några) får du dels minimalt med näringsämnen och dels negativa hormonella reaktioner i kroppen som kan förvärra din akne allvarligt i längden. Du kan läsa mer om det under orsaker. Det du äter påverkar även dina tarmbakterier vilket har stor effekt på din akne. Det är otroligt viktigt att välja rätt kost om du vill få bra resultat med akne. Läs mer om rätt sorts kost för aknebehandling i vårt Akneprogram.


 

Jag undrar om jag kan peela bort min akne?

Du kan dessvärre inte peela bort din akne. Dessutom ska du vara försiktig med peeling eftersom den kan irritera din hy för mycket vilket istället kan förvärra din akne. Vi råder dig att följa Akneprogrammet under minst 3 månader innan du gör någon form av starkare peeling. Du kan dock göra mildare peeling med exempelvis kokosfett som du vämer i handen tillsammans med havregryn.

 


 

Jag har ätit otroligt mycket antibiotika i mitt liv och min akne blir inte bättre. Hjälp! Vad ska jag göra?

Troligtvis har du ätit så mycket antibiotika att din tarmflora är i total obalans vilket förvärrar akne avsevärt. Antibiotika är inte att rekommendera om du vill ha en varaktig akneförbättring. Får vi gissa? Du har även mycket gaser och besvärliga toalettbesök. Det enda du kan göra är att sluta med antibiotika efter pågående kur och börja äta efter vårt Akneprogram vilket balanserar tarmen hos den som ätit antibiotika under lång tid. Dessutom bör du komplettera din kost med speciella tarmbakterier (probiotika) för att förbättra tarmfloran. Vi rekommenderar även dagligt intag av ekologisk extra virgin kokosfett samt vitamin- och mineraltillskott för att stärka kroppen.

 


 

Alla i min familj har haft akne och jag, som inte har fått det ännu, är rädd för att jag ska få det också.

Du ligger i riskzonen att få akne men du kan klara dig helt ifrån akne om du följer vårt Akneprogram. Kom ihåg att du behöver följa alla delar i programmet: Kost, Tillskott, Hudvård och alla råd under övrigt. Om du gör det är risken faktiskt minimal att du utvecklar akne. Du kan inte jämföra dig med någon som inte har en genetisk predisposition att få akne. Den personen kan bortse från alla råd i vårt program men ändå inte få en ända finne medan du troligtvis behöver följa alla råd mycket noggrant för att undvika akne och finnar. Kom dock ihåg att du med vårt program även skapar god hälsa för övriga områden i ditt liv, inte bara din akne. Du får ett bättre immunförsvar och klarar förkylningar och andra virus och bakteriesjukdomar bättre, du får mer energi och lider du av övervikt kommer även den med största sannolikhet att stabiliseras.

 


 

Jag har hört att Vitamin B5 är bra mot akne, stämmer det?

Vitamin B5 även kallat Pantotensyra är ett vattenlösligt vitamin som ombildas till Pantetin vilket är ett förstadium till Coenzyme-A. Det är ett ämne som bland annat ingår i alla cellers metabolism av energigivande ämnen. År 1997 publicerade Doktor Lit-Hung Leung, i Journal of Orthromolecular Medicine Vol. 12 Number 2, 1997, en studie som visade att stora doser av Pantotensyra avsevärt förbättrade akne. Teorin bakom den påstådda akneförbättrande effekten är att kroppen behöver Coenzyme-A för fettmetabolismen samt produktionen av hormoner. Coenzyme-A bildas av tre andra ämnen: AdenosineTriPhosphate (ATP), Cystein och Pantotensyra. Om kroppen lider brist på pantotensyra kommer bildandet av Coenzyme-A försämras och kroppen kommer då att prioritera produktionen av hormoner framför fettmetabolismen. Med tiden ackumuleras därmed fett i talgkörteln som leder till ökad akne. Med ett ökat intag av Pantotensyra antas däremot fettmetabolismen i talgkörteln att normaliseras och akne att minska. Det finns emellertid kritik mot Doktor Lit-Hung Leungs studie som inte är en dubbelblindstudie och tyvärr finns det inga andra studier gjorda som påvisar sambandet mellan ökat intag av Pantotensyra och minskad akne. Vidare finns det inga vetenskapliga belägg för att kroppen skulle prioritera hormonproduktionen framför fettmetabolismen. Emellertid finns det mycket som talar för att Pantotensyra skulle fungera bra som aknebehandling eftersom det finns en stor grupp människor som har provat behandlingen och fått mycket bra resultat i sin aknebehandling. I Doktor Lit-Hung Leungs studie användes extremt höga doser: 10 gram Pantotensyra per dag uppdelat på fyra tillfällen under dagen. Denna dos är otroligt hög och vi kan inte rekommendera den eftersom det finns risker med bland annat håravfall förknippat med den doseringsnivån (Rekommenderade Dagliga Intaget (RDI) är 7 mg Pantotensyra per dag.) Emellertid är RDI för lågt om du vill använda Pantotensyra för aknebehandling. Vi rekommenderar istället att du tar en högkvalitativt B-complex av whole food för att motverka obalanser i din B-vitaminstatus. Obalanser kan uppstå om du tar enskilda B-vitamintillskott under längre tid.

 


 

Stämmer det att vissa vitaminer är farliga och att det finns ökad risk att dö om man äter dem?

Förmodligen syftar du på den studie som nätverket Cochrane Collaboration lät publicera 15 april 2008. I den framgick att tillskott av vitamin A, C, E, Selen samt betakaroten var kopplade till risk för ökad dödlighet. Studien fick medial genomslagskraft och bland annat Dagens Nyheter lät publicera en artikel som dessvärre uteslöt för studien viktig och relevant information. Låt oss därför titta lite närmare på Cochrane-studien för att se vad man egentligen kom fram till.

Studien som visar på ovanstående näringsämnens dödlighet är en metaanalys vilket innebär att forskarna har tittat på andra studier för att ifrån dessa dra en gemensam slutsats. Man har således inte gjort egna originalobservationer utan sammanställt resultat från redan publicerade vetenskapliga artiklar. Man inkluderade 67 tidigare genomförda kliniska studier som fokuserade på vitamin A, C, E, selen och betakaroten jämfört med placebo. Det hade varit vetenskapligt godtagbart om det inte var på det viset att man exkluderade 748 andra studier från metaanalysen; av dessa 748 studier visade 405 studier inga som helst indikationer på ökad dödlighet för ovanstående näringsämnen. Vid metaanalyser bör man alltid dra öronen åt sig om ett flertal studier är exkluderade ur metaanalysen eftersom analysresultatet ej blir rättvisande. I detta fall exkluderades över 92 % av de tillgängliga studierna vilket givetvis gör att resultatet ifrågasätts. Vidare saknades dessvärre enhetlighet bland de 67 studier som inkluderades i metaanalysen. Exempelvis varierade intaget av vitamin A från 1333 IU (0,4 mg) till 200 000 IU (60 mg), vilket med andra ord innebär att vissa studier omfattade så låga doser att de helt enkelt inte skulle kunna ge några som helst relevanta indikationer i en studie medan andra studier inkluderade garanterat giftiga doseringsnivåer. Dessutom inkluderade en av studierna endast en person vilket ställer frågan huruvida den studien kan anses vara relevant i sammanhanget. Om man tittar lite noggrannare på metaanalysen framgår dessutom att 2/3 av studierna genomfördes på sjuka personer, varav en studie omfattade dödligt hjärtsjuka patienter vilka man visste skulle dö av sin sjukdom. Man hade således kunnat ge dessa patienter vatten och samtidigt påstå att vatten ökar risk för dödlighet eftersom patienterna ifråga avled, vilket forskarma visste att de skulle göra. Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskarna:

1. Exkluderade alla de studier som inte visade någon som helst dödlighet, vilket var merparten

2. Inkluderade studier utan enhetligt underlag där bland annat studier med helt olika doseringsnivåer ingick i metaanalysen. Vissa av dessa vitaminnivåer är erkänt mycket giftiga och används aldrig vid konsumtion av tillskott.

3. Inkluderade studier där 2/3 av studierna genomfördes på sjuka personer

Studien som forskare inom Cochrane Collaboration genomförde bygger egentligen på en tidigare metaanalys som publicerades 2007 i ”Journal of the American Medical Association” som, även den, blev mycket kritiserad när den publicerades. Även om Cochrane Collaboration är ett stort, väletablerat och erkänt nätverk som publicerar i mångt och mycket bra material får denna studie anses vara vad som kallas ”junk science” eftersom den brister i så många avseenden. Den här metaanalysen har blivit ordentligt kritiserad inom forskningsvärlden och så länge dina vitamintillskott är baserade på wholefood kan du lugnt ta dessa utan att oroa dig för ökad dödlighet. Vi har gått igenom de flesta kosttillskott på marknaden och valt ut de absolut bästa. Läs mer i Akneprogrammet.

 


 

KÖP AKNEPROGRAMMET IDAG FÖR ENDAST 149 KR!